Radka Francová

fyzioterapeut

K fyzioterapii mě přivedla láska k pohybu, který je pro mne projevem svobody. Vzpomínám si na školní léta prosezená v lavici a na napětí v zádech, kterým tělo proti nedostatku pohybu protestovalo.

Tento fenomén však bohužel patří k životnímu stylu dnešní doby. Vlivem nedostatku pohybu přestáváme svoje tělo vnímat tak, abychom byli schopni rozeznat, co mu prospívá a co ne. Právě pohyb považuji za jednu z významných cest k sebepoznání a vlastnímu rozvoji. Tělo nás učí, kdy jsme a kdy nejsme v rovnováze. A to jak fyzické, tak i emoční a duševní.

Objevovat funkční pohyb, ale i fyzickou, duševní a emoční stabilitu je mojí životní cestou. Ráda Vás svými zkušenostmi podpořím na té Vaší cestě, budete-li k tomu otevřeni.

Vzdělání, praxe a kurzy

 • 1993–1997 studium na Spgš v Nové Pace
 • 1998–2001 studium na VZŠ v Kladně obor diplomovaný fyzioterapeut
 • 2001–2009 praxe ve FN Motol na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení
 • Bazální stimulace
 • Vojtova metoda pro  dospělé
 • Kraniosakrální terapie I., II., III. a práce s energií
 • Technika Kvantového Doteku Matrixu
 • Dornova metoda
 • Spirální stabilizace páteře 1A, 1B, 1C, 1D – Úvod do metody – základní cviky
 • Spirální stabilizace páteře 2A, 2B – Bederní, hrudní a krční páteř
 • Spirální stabilizace páteře 3A, 3B – Horní a dolní končetiny
 • Holistická aromaterapeutická masáž
 • DNS – on-line knihovna
 • Vidante healers akademy, Lenka A. Němcová – online kurz
 • Pánevní dno, Veronika Kozlová – online kurz
Vytvořte si webové stránky zdarma!