Fyzioterapie dětí

Dostatečná míra přirozeného pohybu je jednou ze základních podmínek pro zdravý psychosomatický vývoj dítěte.

Ve své praxi se věnuji dětem od cca 5 do 12 let. Se staršími již pracuji podobně jako s dospělými.

Nejčastějším důvodem návštěvy bývá vadné držení těla (kulatá záda, nohy do X, plochonoží…) Cvičení vždy přizpůsobuji věku, pro menší děti volím především hravou formu, aby bylo možné terapii snadno zařadit do denního režimu rodiny.

Za hlavní cíl při práci s dětmi si kladu to, aby si již v citlivém období růstu osvojily funkční pohybové stereotypy, které budou tvořit jejich povědomí o správném „používání“ těla po celý život. Při terapii nejčastěji vycházím z principů DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře) a spirální dynamiky.

Cena

500 Kč / 40 min.

Vytvořte si webové stránky zdarma!